Διεξαγωγή Σεμιναρίων Δια Βίου Μάθησης από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ) Παντείου Πανεπιστημίου

Το Ι.ΔΙ.Σ προκηρύσσει σεμιναριακό κύκλο με θέμα “Ισλαμικό Κράτος: Η Νέα Μορφή Παγκοσμιοποιημένης Απειλής”.

Πληροφορίες για τα σεμινάρια και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων διατίθενται στην ιστοσελίδα www.idis.gr.