Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 03/16 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Ανακοινώνεται ότι την 23/02/16 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 115 ΠΜ (Χανιά), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια, 90 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του α/δ Μάλεμε, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.