Φωτογραφίες από 25ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο στο 251ΓΝΑ