Φωτογραφίες από την Ολοκλήρωση Εργασιών 4oυ Συνεδρίου Αεροπορικής Ισχύος