Φωτογραφίες από Παράδοση – Παραλαβή Διοίκησης του ΟΣΜΑΑ “Ο ΙΚΑΡΟΣ”