Έκτακτες Κρίσεις Σμηνάρχων 2016 – AT 026/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Ανακ. 026/2016
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Έκτακτες Κρίσεις Σμηνάρχων 2016

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 198/7-3-16 τεύχος Γ’, το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2016, έκρινε τους παρακάτω Σμήναρχους, ως εξής:

1. Προακτέους κατ’ εκλογή στον βαθμό του Ταξίαρχου:
α. Ιπτάμενους:
(1) Χρήστο Παντζιά του Κωνσταντίνου
(2) Σταμάτιο Μυττάκη του Χρήστου
(3) Χρήστο Γλυνό του Σταματίου
(4) Μιχαήλ Φίνο του Δημητρίου
(5) Κωνσταντίνο Άγγο του Πέτρου
(6) Φώτιο Τζάλλα του Δημητρίου
(7) Γεώργιο Παντελή του Ευαγγέλου
(8) Γεώργιο Κολοβό του Αθάμαντα
(9) Νικόλαο Ρέτσα του Αποστόλου
(10) Γεώργιο Φασούλα του Αποστόλου
β. Μηχανικούς:
(1) Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Γεώργιο Μπελδέκο του Ιωάννη
(2) Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών Στυλιανό Αμουργιανό του Δημητρίου
γ. Αεράμυνας Γεώργιο Καραδήμα του Ευαγγέλου
δ. Οικονομικό Χρήστο Καρανάσιο του Τριανταφύλλου
ε. Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σοφία Μποζώνη του Δημητρίου
2. Διατηρητέους στον αυτό βαθμό:
α. Ιπτάμενους:
(1) Γεώργιο Αναστασίου του Κωνσταντίνου
(2) Νικόλαο Καρυστινό του Ευαγγέλου
(3) Ιωάννη Κουμούτσο του Γεωργίου
(4) Αθανάσιο Σταθακόπουλο του Σπυρίδωνα
(5) Νικόλαο Φοίφα του Δημητρίου
(6) Πέτρο Σκουντζούρη του Αναστασίου
(7) Όθωνα Κατσινέλο του Λουκά
(8) Μάμα Κρασσά του Βασιλείου
(9) Αναστάσιο Αθανασόπουλο του Κωνσταντίνου
(10) Κωνσταντίνο Γιαννέλο του Ιωάννη
(11) Απόστολο Μπούκα του Στυλιανού
(12) Στέλιο Σπαή του Δημητρίου
β. Αεράμυνας
(1) Ιωάννη Τσαγκλή του Σταύρου
(2) Αντώνιο Σαξιώνη του Γρηγορίου
γ. Οικονομικό Αντώνιο Κωτσιόπουλο του Νικολάου
δ. Υγειονομικού Νοσηλευτικής
(1) Σταυρούλα Ντόβα του Παναγιώτη
(2) Αικατερίνη Ψαροπούλου του Γεωργίου

Αντισμήναρχος (Ι) Ιωάννης Τσιτούμης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ