Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων 2016-17 – ΑΤ 023/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Ανακ. 023/2016
Αθήνα, 2 Μαρτίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων 2016-17

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 176/2-3-16 τεύχος Γ’, το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2016-17 έκρινε τους παρακάτω Ταξίαρχους, ως εξής:

1. Διατηρητέοι
α. Ιπτάμενοι
(1) Συμεών-Χαράλαμπος Ψιμούλης του Ιωάννη
(2) Μαρίνος Λούκος του Αντωνίου
(3) Γεώργιος Γαλανός του Βασιλείου
(4) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς του Αθανασίου
(5) Θωμάς Χατζηαθανασίου του Νικολάου
(6) Αθανάσιος Σταθιάς του Γεωργίου
(7) Λαμπράκης Δημητρίου του Χρήστου
(8) Γρηγόριος Δημακογιάννης του Σταύρου
(9) Παναγιώτης Σκαρπέτας του Αντωνίου
(10) Ευθύμιος Χαραλαμπίδης του Ηλία
(11) Κωνσταντίνος Γιάνναρος του Χρήστου
(12) Πέτρος Παπανάκος του Δημητρίου
(13) Θεόδωρος Λίγκρης του Διονυσίου
(14) Κωνσταντίνος Σεβαστάτος του Παναγιώτη
(15) Χρήστος Αυγένης του Νικολάου
(16) Λάζαρος Μαντούβαλος του Μιχαήλ
(17) Θεόδωρος Σύρμος του Αριστοτέλη
(18) Παναγιώτης Καλόγηρος του Μιχαήλ
(19) Αθανάσιος Σαββόπουλος του Κωνσταντίνου
(20) Ιωάννης Γκοντικούλης του Δημητρίου
(21) Θεόδωρος Λάγιος του Αθανασίου
(22) Δημήτριος Τζουμερκιώτης του Γεωργίου
β. Μηχανικοί Αεροσκαφών
(1) Κωνσταντίνος Αράπης του Ευαγγέλου
(2) Θεόδωρος Καρακασίδης του Λαζάρου
(3) Ιωάννης Γεννηματάς του Γεωργίου
(4) Ιωάννης Αρνέλος του Διονυσίου
γ.  Μηχανικός Εγκαταστάσεων Ιωάννης Παντελείου του Χρήστου
δ. Αεράμυνας
(1) Γεώργιος Ανδρέου του Ιωάννη
(2) Παναγιώτης Καραδημητρίου του Παρασκευά
ε. Οικονομικός Συμεών Γραμματόπουλος του Κωνσταντίνου
στ. Υγειονομικού Ιατροί
(1) Δημήτριος Χατζηγεωργίου του Εμμανουήλ
(2) Αντώνιος Κοτσιράκης του Μιχαήλ
(3) Ηλίας Ζλατάνος του Χρήστου
(4) Δημήτριος Μπούρλος του Νικολάου
(5) Θεμιστοκλής Ηλιόπουλος του Ανδρέα
ζ. Διοικητικός Απόστολος Κορρές του Κωνσταντίνου
η. Μετεωρολόγος Ιωάννης Γεωργίου του Νικολάου
2. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:
α. Ιπτάμενοι
(1) Αγαμέμνωνας Κολιάκος του Ευαγγέλου
(2) Ιωάννης Πουλόπουλος του Γεωργίου
(3) Θεόδωρος Παπάζογλου του Φωτίου
(4) Ιωάννης Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου
(5) Γεώργιος Κορμέντζας του Χρυσοστόμου
β. Αεράμυνας Γεώργιος Θώδας του Ιωάννη
γ. Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κωνσταντίνα Κυριάκου του Αθανασίου
δ. Εφοδιαστής Αναστάσιος Αϊτινίδης του Κωνσταντίνου
3. Προακτέους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων:
α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ1400/1973, των άρθρων 16 παρ. 8, 20 παρ. 4ε και 21 παρ. 4α, 5 του Ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομίας τους, τους παρακάτω Ταξίαρχους:
(1) Ιπτάμενοι
(α) Αγαμέμνωνας Κολιάκος του Ευάγγελου
(β) Ιωάννης Πουλόπουλος του Γεώργιου
(γ) Θεόδωρος Παπάζογλου του Φωτίου
(δ) Ιωάννης Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου
(ε) Γεώργιος Κορμέντζας του Χρυσοστόμου
(2) Εφοδιαστής Αναστάσιος Αϊτινίδης του Κωνσταντίνου
β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ1400/1973, των άρθρων 16 παρ. 14,20 παρ. 4ε,17 και 21 παρ. 4γ, δ, 5 του Ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της την Ταξίαρχο Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κωνσταντίνα Κυριάκου του Αθανάσιου.

Αντισμήναρχος (Ι) Ιωάννης Τσιτούμης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ