Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού της 350ΠΚΒ, για την Προμήθεια Γυναικείων Ειδών Υπόδησης – ΑΔΑ: ΩΗΦΟ6-ΒΡΧ

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γυναικείων ειδών υπόδησης (γόβες μαύρες λουστρίνι) προς κάλυψη αναγκών ΣΥΔ και ΣΤΥΑ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε ποσό 5.600,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΗΦΟ6-ΒΡΧ