Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/16 του ΚΕΔΑ Ζούμπερι, για Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων – ΑΔΑ: ΩΗ996-ΗΔΛ

Tο Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας (ΚΕΔΑ) Ζούμπερι προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη μίσθωση συνεργείου καθαρισμού των kοινόχρηστων xώρων του ΚΕΔΑ/Ζ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 73.800,00 € συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων.