Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 02/16 της Μ.ΓΕΑ, για την Ψηφιοποίηση Ιστορικού Αρχείου Ταινιών – ΑΔΑ: 78ΒΛ6-Η98

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 02/2016 της Μοίρας ΓΕΑ, για την ανάδειξη αναδόχου ψηφιοποίησης ιστορικού αρχείου ταινιών της ΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 78ΒΛ6-Η98