Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 36/2016 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων & Αναλώσιμων Υγειονομικών Υλικών – ΑΔΑ: ΩΨΔΜ6-0Ρ5

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 36/2016 του 251ΓΝΑ, για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υγειονομικών υλικών, για την τέλεση ειδικών τεχνικών ανοσοϊστοχημείας του τμήματος κυτταρικής μοριακής παθολογοανατομίας (σύστημα ανοσοϊστοχημείας με συνοδό εξοπλισμό), του 251 ΓΝΑ.