Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 39/2016 του 251 ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Ιδιοσκευάσματος – ΑΔΑ: ΨΦΖΕ6-ΩΦΜ

To 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τον υπ’ αρίθμ. 39/2016 Πρόχειρο Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την Προμήθεια του Φαρμακευτικού Ιδιοσκευάσματος LINEZOLID SOL INF 2MG/ML BOX x300ML, για Κάλυψη Αναγκών της ΔΦΤ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΦΖΕ6-ΩΦΜ