Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 40/2016 του 251 ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Ιδιοσκευάσματος – ΑΔΑ: ΩΙΙΔ6-7ΟΗ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει τον υπ’ αριθμ. 40/2016 Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την Προμήθεια του Φαρμακευτικού Ιδιοσκευάσματος TIGECYCLINE SOL.INF 50MG/VIAL , για Κάλυψη Αναγκών της ΔΦΤ.