Προκήρυξη Διαγωνισμού του Α/ΑΠ ΑΚΤΙΟΥ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στο Στρατόπεδο «ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ» στη Φιλιππιάδα – ΑΔΑ: 6ΨΡΜ6-ΜΜ7

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης εκτιμώμενου αριθμού 1000 ατόμων και για χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών, που θα στεγαστούν στο Κέντρο Ανοικτής Δομής Προσωρινής Υποδομής και Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο στρατόπεδο «ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ» στη Φιλιππιάδα, προς κάλυψη έκτακτης κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, στο πλαίσιο διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΨΡΜ6-ΜΜ7