Διενέργεια Διαπραγμάτευσης με Ενσφράγιστες Προσφορές του ΚΕΔΑ Σκοτίνας, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης – ΑΔΑ: 6ΧΤ06-ΡΣΨ

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές,  για την παροχή υπηρεσιών σίτισης 700 ατόμων, που θα στεγαστούν στο Κέντρο Ανοικτής Δομής προσωρινής υποδομής και φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, στους χώρους του δημοτικού γηπέδου Νέας Χράνης καθώς και στο κτήμα Ηρακλή (13ο χλμ Κατερίνης – Ελασσόνας) Ν. Πιερίας, προς κάλυψη έκτακτης κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης στο πλαίσιο διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης.