Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Δ.02/16 της 112ΠΜ, για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικού για Ανάγκες Α/Φ CL-215 – ΑΔΑ: 79Π36-ΓΔΩ

H 112 Πτέρυγα Μάχης (112ΠΜ) ανακοινώνει την προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικού για Ανάγκες Α/Φ CL-215.