Οικονομικά Στοιχεία Χρήσης 2015 του ΟΣΜΑΑ “Ο ΙΚΑΡΟΣ”

Από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΟΣΜΑΑ) “Ο ΙΚΑΡΟΣ”, ανακοινώνονται τα οικονομικά στοιχεία χρήσης 2015.