Υποτροφίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Κύπρου

Εκπαίδευση Στελεχών σε ΑΕΙ Εξωτερικού

 1. Σας γνωρίζεται ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου Κύπρου, αποφάσισε να παραχωρήσει 6 υποτροφίες από το Σεπτέμβριο του 2016, σε στελέχη των Ελληνικών ΕΔ που πρόκειται να μετατεθούν στην Κύπρο και τα οποία δύναται να γίνουν δεκτά στο πρόγραμμα.
 2. Το συνολικό ύψος των διδάκτρων για όλη τη διάρκεια του προγράμματος MBA είναι 10.250 ευρώ. Οι παραχωρηθείσες υποτροφίες είναι 6, ύψους μέχρι και 5.125 ευρώ, με τη δυνατότητα παροχής μεγαλύτερου αριθμού υποτροφιών ανάλογα με την ποιότητα των αιτήσεων.
 3. Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 2 χρόνια με μαθήματα που προσφέρονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, κατά τις βραδινές ώρες 18:00 – 22:00
 4. Τα κριτήρια εισδοχής στο πρόγραμμα ΜΒΑ είναι τα παρακάτω:
  α. Πρώτο πτυχίο από αναγνωρισμένο Ίδρυμα
  β. Καλή ακαδημαϊκή επίδοση και τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελαμτικής πείρας
  γ. Δύο συστατικές επιστολές
  δ. Καλή γνώση της γλώσσας παρακαλούθησης των μαθημάτων.
 5. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Προγράμματος www.mba.ucy.ac.cy ή να επικοινωνήσουν στο τηλ. 22893600 ή να αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mba@ucy.ac.cy