Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 06/16 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Ανακοινώνεται ότι την 31/03/16 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΑΑ Χρυσούπολης (Καβάλα), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια τριφυλλιού, 390 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αμυγδαλεώνα, για χρονικό διάστημα από 01/04/16 μέχρι 31/03/20, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.