Φωτογραφίες από την Παράδοση – Παραλαβή Διοίκησης της Σχολής Ικάρων