Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΜΤΑ, για την Eκπόνηση Tοπογραφικού Διαγράμματος – ΑΔΑ: 7ΔΑ846ΨΧΗ5-ΟΦ4

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την εκπόνηση τοπογραφικού διαγράμματος σύνταξης πράξης αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στο γεωτεμάχιο Χαλανδρίου, καθώς και την επικαιροποίηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων των υπολοίπων κτημάτων, ιδιοκτησίας ΜΤΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΔΑ846ΨΧΗ5-ΟΦ4