Πρόσκληση Σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης του ΟΣΜΑΑ “Ο ΙΚΑΡΟΣ”

Το ΔΣ του συνεταιρισμού σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην ετήσια τακτική Γ.Σ. η οποία ορίσθηκε στις 20 Μαρτίου, με δεύτερη εναλλακτική την 27η Μαρτίου και Τρίτη και οριστική την Κυριακή 3 Απριλίου 10:00 – 14:00 στο Πολεμικό Μουσείο.