Σύμβαση υπ’ αριθμ. 02/16 του ΜΤΑ, για την Εκποίηση ‘Αχρηστου Χαρτιού Αλληλογραφίας

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει την υπ’ αριθμ. 02/16 σύμβαση εκποίησης άχρηστου χαρτιού αλληλογραφίας από όλες τις Μονάδες της ΠΑ εντός του Ν.Αττικής.

Κάντε κλικ εδώ για τη Σύμβαση