Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 2161 της ΥΠΕΠΑ, για την Αναβάθμιση και Επισκευή Αντικεραυνικής Προστασίας Σταθμών Radar ΠΒΚ – ΑΔΑ: 75ΘΛ6-Ν2Ρ

Η Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την αναβάθμιση και επισκευή αντικεραυνικής προστασίας σταθμών Radar ΠΒΚ (Κ-465N), προϋπολογισμού 72.000,00€.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 75ΘΛ6-Ν2Ρ