Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 2163 της ΥΠΕΠΑ, για την Συντήρηση Υ/Σ Μέσης Τάσης στην 115ΠΜ – ΑΔΑ: 64336-Β26

Η Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την συντήρηση Υ/Σ μέσης τάσης στην 115ΠΜ, προϋπολογισμού 330.000,00€.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 64336-Β26