Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/16 της 111ΠΜ, για την Κοπή – Αποκομιδή Αυτοφυούς Xόρτου – ΑΔΑ: 7Γ636-ΔΗΗ

H 111 Πτέρυγα Μάχης (111ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές προσφορές, για την ανάδειξη πλειοδότη κοπής και αποκομιδής αυτοφυούς χόρτου Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Γ636-ΔΗΗ