Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού της 120ΠΕΑ, για τη Μίσθωση Χώρων Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών Εμφιαλωμένου Ύδατος – Χυμών – Snacks – ΑΔΑ: 7ΡΥΞ6-ΦΥΕ

H 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση χώρων εγκατάστασης αυτόματων πωλητών εμφιαλωμένου ύδατος, χυμών και Snacks, έναντι µηνιαίου µισθώµατος, την εγκατάσταση δέκα τεσσάρων µηχανηµάτων (14) αυτοµάτων πωλητών (7* εµφιαλωµένου ύδατος/αναψυκτικών/χυµών – 7* snacks) καθώς και την τροφοδότηση αυτών µε τα απαραίτητα προς πώληση είδη. Η τιµή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των είκοσι ευρώ (20,00€) ανά µηχάνηµα αυτόµατου πωλητή.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΡΥΞ6-ΦΥΕ