Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 04/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: 72Α96-10Α

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια πλικών Ε/Π SUPER PUMA. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες Eυρώ (60.000,00€), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, ενώ η υπόψη δαπάνη απαλλάσσεται από ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 72Α96-10Α