Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγµατεύσεων Δ.05/16 της 117ΠΜ, για την Σίτιση Τετρακοσίων Προσφύγων-Μεταναστών – ΑΔΑ: ΩΤΥΡ6-Β4Ξ

Η 117 Πτέρυγα Μάχης (117ΠΜ) ανακοινώνει τη διενέργεια διαπραγµάτευσης, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης (catering) τετρακοσίων (400) ατόµων που θα στεγαστούν στην περιοχή της Μυρσίνης, Δήµου Ανδραβίδας-Κυλλήνης του Ν. Ηλείας, προς κάλυψη έκτακτης κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης στο πλαίσιο διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης, κατ’ εκτιµώµενο χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών, ήτοι 12.000 µερίδων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΤΥΡ6-Β4Ξ