Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 08/21-4-2016 του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 1.377,34 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ανδραβίδας

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού  υπ’ αριθμ. 08/21.4.2016 του ΜΤΑ, με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 1.377,34 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ανδραβίδας, για χρονικό διάστημα από 01.09.2016 έως 31.08.2020, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.