Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 10/2016 της 115ΠΜ, για την Περιοδική Προμήθεια Εμφιαλωμένου Νερού – ΑΔΑ: 70Ξ46-ΨΕΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 10/2016 της 115ΠΜ, για την περιοδική προμήθεια εμφιαλωμένου νερού, για τις ανάγκες τροφοδοσίας του πρατηρίου, κυλικείων και Λεσχών 115ΠΜ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 70Ξ46-ΨΕΩ