Διακήρυξη Δημοπρασίας (1ο ΚΕΠ-15-02) του 1ουΚΕΠ, για την Κατασκευή Έργων Υποδομής Συστήματος RADAR RSRP – ΑΔΑ: 711Ρ6-9ΔΘ

Η 350ΠΚΒ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Κατασκευή Έργων Υποδομής Συστήματος RADAR RSRP στο 1ο ΚΕΠ” (1ο ΚΕΠ-15-02), συνολικής δαπάνης 115.000,00 ευρώ.

Το έργο αποτελείται από οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές κατηγορίες εργασιών.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 711Ρ6-9ΔΘ