Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 44/2016 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Ιδιοσκευάσματος – ΑΔΑ: Ω6ΒΝ6-ΑΧΘ

To 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος MICAFUNGIN SODIUM SOL. INF 100MG/10ML, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω6ΒΝ6-ΑΧΘ