Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 8/2016 της 115ΠΜ, για την Προμήθεια Ειδών Αρτοποιίας – ΑΔΑ: 673Ι6-0ΦΒ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 8/2016 της 115ΠΜ, για την περιοδική προμήθεια άρτου και συναφών ειδών αρτοποιίας, για τις ανάγκες τροφοδοσίας  των λεσχών της 115ΠΜ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 673Ι6-0ΦΒ