Διακήρυξη Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών υπ’ αρίθμ. 45-48/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει:

Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 45/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων IMATINIB MESILATE 400MG, IMATINIB MESILATE 100MG, PARECOXIB INJ.SOL 40MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 630Μ6-Ε9Α

Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 46/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ETOPOSIDE SOL.INF 100MG/5ML, SUGAMMADEX INJ.SOL 100MG/ML BTx2ML, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 60Φ76-Ρ2Λ

Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 47/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων BIVALIRUDIN PD.C.SO.IN 250MG/VIAL, EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE INJ.SOL 50MG/VIAL ,EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE INJ.SOL 100MG/VIAL, CISPLATIN INJ.SOL 50MG/VIAL, CISPLATIN INJ.SOL 100MG/VIAL, WATER FOR INJECTION 1000ML TWIST OFF, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΙΨΣ6-3ΜΛ

Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 48/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE SOL.INF 1000MG, PALONOSETRON INJ.SOL. 250MG, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΩΓ26-ΗΓ8