Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 15/4/2016

Την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-215 και ένα (1) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αλόνησο.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4,7 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τα Χανιά στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 2 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.