Εγχειρίδιο Αντιμετώπισης Επείγοντων Περιστατικών

Αξιωματικοί (ΥΙ) του 251 ΓΝΑ προέβησαν στην εκπόνηση του εγχειριδίου με τίτλο: “Εγχειρίδιο Αντιμετώπισης Επείγοντων Περιστατικών”, με σκοπό να αποτελέσει εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό βοήθημα για κάθε ιατρό που απαιτείται να διαχειριστεί ασθενή που προέρχεται από Τμήμα Επείγοντων Περιστατικών είτε είναι νοσηλευόμενος σε νοσηλευτική πτέρυγα, σύμφωνα με πρότυπα.

Το εν λόγω εγχειρίδιο δεν υπόκειται σε περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων και είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα της ΠΑ στην κατηγορία Προσωπικό – Μέριμνα – Υγειονομικά.