Λειτουργία Κέντρου Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας/Σκοτίνα (ΚΕΔΑ/Σ) κατά την Περίοδο Εορτασμού του Πάσχα

Κατά την περίοδο εορτασμού του Πάσχα από 27 Απριλίου έως 4 Μαΐου, το Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας/Σκοτίνα (ΚΕΔΑ/Σ), θα λειτουργεί καθημερινά και θα υπάρχει διάθεση δωματίων-οικημάτων για τους δικαιούχους.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να δηλώσουν επιθυμία κρατήσης δωματίων τηλεφωνικά στο Γραφείο Υποδοχής του ΚΕΔΑ/Ζ, στο τηλέφωνο 23520-90182/83 μέχρι 22 Απριλίου 2016.