Φωτογραφίες από την Επίσκεψη Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, κ. Κουίκ και ΑΓΕΑ σε Μονάδες της ΠΑ