Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Βιομηχανικών Αερίων – ΑΔΑ: 70ΑΘ6-ΥΚΟ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια βιομηχανικών αερίων. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται σε 22.540,00 € συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων και ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 70ΑΘ6-ΥΚΟ