Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Εθνόσημων Δίκοχων Οπλιτών – ΑΔΑ: Ω3ΣΞ6-ΚΟΛ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια εθνόσημων δίκοχων οπλιτών της ΠΑ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται σε 12.300,00 € συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων και ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω3ΣΞ6-ΚΟΛ