Διακήρυξη Δημόσιων Πλειοδοτικών Διαγωνισμών υπ’ αρίθμ. 11/18-05-2016 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση προς Καλλιέργεια Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια δύο (2) δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθούν με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια

  • 164 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Μίκρας και
  • 172 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Σέδες

που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση των μισθωτών και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.