Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 201ΚΕΦΑ, για την Προµήθεια Βαλιτσών – ΑΔΑ: ΩΛΑΣ6-9Ι4

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια βαλιτσών τύπου γκαρνταρόµπας (στολοθήκη) µε έµβληµα της ΣΤΥΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΛΑΣ6-9Ι4