Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 49/2016 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: ΩΥ916-6ΨΥ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 49/2016 για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων (Φ.Ι) BEVACIZUMAB CS INJ.SOL 400MG/VIAL, BEVACIZUMAB CS INJ.SOL 100MG/VIAL, TRASTUZUMAB INJ.SOL 600MG/5ML, LEVODOPA-CARBIDOPA TAB (200+50)MG, SULFAMETHOXAZOLE-TRIMETHOPRIM C/S SOL.IN (400+80)MG/5ML AMPx5ML, PHYTOMENADIONE INJ.SOL. 10MG/1ML του 251 ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΥ916-6ΨΥ