Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 6/16 του 201ΚΕΦΑ, για Προµήθεια Υποδηµάτων – ΑΔΑ: 77ΨΕ6-09Δ

Το 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια υποδημάτων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 77ΨΕ6-09Δ