Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 7/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Προµήθεια Φίλτρων Αεροπορικού Καυσίµου – ΑΔΑ: ΩΖΣΛ6-ΓΜ4

Το 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια φίλτρων αεροπορικού καύσιμου.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΖΣΛ6-ΓΜ4