Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 26/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Υλικού BLADE Α/Φ CL-215 – ΑΔΑ: ΩΩΚΤ6-Ω6Ψ

Η Υπηρεσία Προμηθειών της ΠΑ (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια «ενός (1) πλήρους σετ (συνολικά 3 τεμάχια) υλικού BLADE (P/N 6903A-10 ή 6903A -10S ή 6901S-10) για κάλυψη απαιτήσεων των εντεταγμένων στην ΕΑΒ ΑΕ ελίκων Α/Φ CL-215», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 110.000,00 ευρώ.