Έκπτωση στα Δίδακτρα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση» του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών

Στο Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ ΓΕΕΘΑ και των Σχολών Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ, παρέχεται στα στελέχη των ΕΔ, για το μεταπτυχιακό θέματος, έκπτωση στα δίδακτρα (5700€ αντί 7000€). Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω ΠΜΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ppm.aueb.gr.

Τα στελέχη της ΠΑ που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το υπόψη μεταπτυχαικό, να υποβάλλουν έως τις 27 Μαΐου 2016, στο ΓΕΑ/Β2 τα στοιχεία τους (βαθμός, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλ. επικοινωνίας) προκειμένου στη συνέχεια προωθηθούν στο ΓΕΕΘΑ.

Επισημαίνεται ότι η ΠΑ δεν θα καταβάλει δίδακτρα και δεν θα χορηγήσει εκπαιδευτική άδεια στα στελέχη που θα παρακολουθήσουν το εν λόγω μεταπτυχιακό.

Δείτε εδώ την πρόσκληση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) για φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα