Εγγραφή Τέκνων στο Βρεφονηπιακό (Β/Ν) Σταθμό του 251 ΓΝΑ για το Σχολικό Έτος 2016 – 2017

Εγγραφή τέκνων στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της ΠΑ στο Β/Ν Σταθμό του 251ΓΝΑ, για το σχολικό έτος 2016 – 2017.