Υγειονομικές Εξετάσεις Υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17

Οι υποψήφιοι σπουδαστές/στριες ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2016-17, που δικαιούνται και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν στο 251ΓΝΑ τις προβλεπόμενες από την υπ’ αριθμ. 16/2016 ΕΔΥΕΘΑ υγειονομικές εξετάσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσουν έγκαιρα με τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου (τηλ. 210 7463300), για τον καθορισμό της ημερομηνίας των εξετάσεων.